Est Oest

Barcelona – Vic

Est Oest és una proposta de Pop Rock en català que combina melodies fresques de caràcter Pop amb la potència pròpia del Rock. Establint la ciutat de Vic com a epicentre, Est Oest neix a principis de l’any 2014 i madura, fins a completar-se tal com és ara, al llarg d’aquest mateix any. Tot i la diversitat de projectes en els quals han participat els cinc membres de la banda, el Pop Rock ha estat el nexe d’unió. Recolzant-se en unes lletres que volen explicar sensacions i experiències, el grup ha evolucionat fins a gaudir d’un repertori ampli i divers.

[soundcloud]http://soundcloud.com/est-oest/sets/est-oest[/soundcloud]

Web: http://estoest.bandcamp.com
Facebook: http://www.facebook.com/estoestvic