JOSEP BARBARÀ

Creador de cançons on prima la melodia, àmpliament influenciat pels anys 60’s, amb lletres personals. En els enregistraments sóc jo tocant tots els instruments.

Temes del Solista