Vis a Vis Experience

Som més que un grup. Som una família (en el més ampli sentit de la paraula) deixant aflorar tots el sentiments tancats amb pany en els darrers anys i que ja són lliures i volem compartir amb tothom. Alberto i Vanessa, parella artística (i de vida) des de fa més de 25 anys i veïns de Badalona i el Jordi (germà de l’Alberto) formen el nucli d’aquest grup amb influències tant variades que són difícils de definir o classificar. Potser Pop-Rock amb melodies que s’enganxen plenes de vivènvies reals i emocions tant dures i boniques com la vida que ens ha tocat viure…

Temes del Grup: